Slovenian VCE Study Resources:

Introduction

Three main themes have been prescribed for VCE language study:


This following extensive compilation of resources is thematically presented to assist teachers and students in their studies of the given themes, topics and sub-topics.

The resources include the most recent publications of books, journals, videos, CDs, available in Slovenia, USA and Australia, and selected web sites.

1. THE INDIVIDUAL

Topic: Personal Identity

Books
Brenk, F, Crne zgodbe, Mladinska knjiga, Kocevje, 1982.
Honzak, et al., Berilo 7, Dober dan življenje, Mladinska knjiga,Ljubljana, 2000.
Honzak et, al, Berilo 8, Skrivno življenje besed, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000.
Ceferin, A, Slovenian Literary Reader, Melbourne, 1984.
Coelho, P, Veronica decides to die, Sant Jordi Asociados,Barcelona, 1998.
Coelho, P, Veronika se odloci umreti, Tiskarna optima,Ljubljana, 1999.
Harm, W. et al. Moj otrok se drogira, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996.
Juricic, J, Odnosi med spoloma, Zavod za odprto družbo Slovenije, Ljubljana, 1997.
Milharic-Hladnik, Pecek-Cuk, Etika in družba, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1998.
Šimenc, S, Pisno sporocanje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998.
Šimenc, S, Vrednotenje filma,Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997.
Tavcar, I, Cvetje v jeseni,Mladinska knjiga, Ljubljana, 1974.

Journals and Periodicals
Glas Slovenije, Winston Hills, NSW, Australia.
Pil, Mladinska knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska knjiga, Ljubljana.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.
Ognjišce, Ljubljana.

Websites
http://www.delo.si
http://www.matkurja.com
http://www.slovenian.literator.net
http://ognjisce.si
http://www.slovenian.com
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.thezaurus.com


Topic: Education and aspirations

Books
Milharic-Hladnik, Pecek-Cuk, Etika in družba Državna založba Slovenije,
Ljubljana, 1998.
Honzak, et al., Berilo 7, Dober dan življenje Mladinska knjiga,Ljubljana, 2000.
Honzak et, al, Berilo 8, Skrivno življenje besed Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000.

Journals and Periodicals
Glas Slovenije, Winston Hills, NSW, Australia.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.
Ognjišce, Koper.
Pil, Mladinska Knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska Knjiga, Ljubljana.

Websites
http://www.delo.si
http://www.matkurja.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.thezaurus.com

Topic: Leisure and recreation

Books
Atlas Slovenije, Mladinska knjiga, Geodetski zavod Slovenije, Ljubljana, 1992.
Bogataj, J, Sto srecanj z dedišcino na slovenskem, Prešernova družba, Ljubljana, 1992.
Chvatal, M., Božek, Z, Slovenija, Ljubljana, 1995.
Copic, Š, Ljubljansko Kiparsko na prostem, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1991.
Fallon, S, Slovenia, Lonely Planet Publications, Melbourne,1995.
Izleti po ljubljanski okolici, Sidharta, Ljubljana, 1994.
Kladnik, D, Sto Muzejev na Slovenskem, Prešernova družba, 1998.
Kmecl, M, Zakladi Slovenije, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979
Krecic, P, Plecnikova Ljubljana, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1991.
Mihelic, B, Ljubljana City Guide, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1994.
Peklaj, A, Cerkniško jezero, A. Peklaj, Mengeš, 1994.
Pogacnik, A, Geografski Atlas Slovenije, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1998.
Ptuj, vodnik po mestu, Umetniški kabinet Primož Premzl, Maribor, 1996.
Slovenija, turisticni vodnik, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995.
Veliki kolersarski vodnik po Sloveniji, Sidarta, Ljubljana, 1996.

Journals and Periodicals
Glas Slovenije, Winston Hills, NSW, Australia.
Pil , Mladinska Knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska Knjiga, Ljubljana.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.
Mlincek prostega casa, Ljubljana, 1994.
Ognjišce. Koper.
Slovenija, Slovenska izseljenska matica,Ljubljana.

Websites
http://www.creativ.si/tourist/
http://www.delo.si
http://www.matkurja.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.sport.si21.com
http://www.slovenia-tourism.si
http://www.thezaurus.com

Videos
Ceferin, A, Moj Obisk v Sloveniji, Grospuplje, 1997.
En dan v Škofji Loki, Turisticno društvo Škofja Loka, 1996.
Vincec, M, Istra - Slovenski del, Videocenter Koper, 1994.
Vincec, M. Gradovi, Slovenia, 1996.
Mlakar, A, Moja Slovenija, ZKP RTV Slovenia, 1991.
Video Audio film Podobe Posocja, Nova Gorica, 1992.
Slovenija - pokrajine in ljudje, ZRC SAZU, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998.
Smaragdna reka, RTV Slovenija, 1997.
Štirje letni casi, SIM Ljubljana, 1988.
Zgodba o belem konju, Obzorja, Maribor, 1993.


2. THE SLOVENIAN-SPEAKING COMMUNITIES

Topic: Lifestyles in Slovenia and abroad

Books
Adamlje, S, Slovenska Kuhinja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995.
Bas, A, Slovensko ljudsko izrocilo, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1980.
Bažato, M, Bogataj, Clovek z maško, Didakta, Radovljica, 1994.
Bencic-Mohar, B. In the Footsteps of vernacular Architecture in Slovenia, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, 1994.
Bogataj, J, Handicrafts of Slovenia, Rokus, Ljubljana 1999.
Bogataj, J, Smo kaj šegavi? Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998.
Bogataj, J, Sto srecanj z dedišcino na slovenskem, Ljubljana, 1992.
Berk, Bogataj, Puksic, Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, Domus, Ljubljana, 1993.
Cevc, E, Pripovedi s panjev, Cebelarski muzej, Radovljica, 1992.
Cigan, F, Slovenske narodne pesmi kršcanska kulturna zveza, Celovec, 1996.
Grilanc, V, Je vec dnevou ku klobas, Devin, Trst, 1997.
Juvanec, B, Arhitektura pri Lenartu, Jasama, Lenart, 1998.
Kalinšek, .S, Slovenska kuharica, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1980.
Kobal, I, Men without Women, SCOPP 1977.
Kropej, H, Poslikane panjske koncnice, Mohorjeva založba,Celovec, 1990.
Kunaver, D, Pisanica rdeca, Didakta, Radovljica, 1991.
Kuret, N, Praznicno leto Slovencev 1, 11, Družina, Ljubljana, 1989.
Kuret, N, Praznicno leto Slovencev, Družina, Ljubljana, 1970.
Maher, I, Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji, Sidarta, Ljubljana, 1996.
Makarovic, G. Clovek in cebela, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 1989.
Mikuž, S, Maksim gaspari, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977.
Ovsek, D, J, Velika knjiga o praznikih, Domus, Ljubljana, 1992.
Planinšek Odoriži, I, Footsteps through time, Washington Landmark Tours, Virginia, 1978.
Prešeren, J, Anthology of Australian Slovenes - 1988. SALAC, Sydney, 1988.
Šavli, J, Slovenska znamenja, Humar, Bilije, 1994.
Shaw, T, Foreign Travellers in the Slovene Kras 1537-1900 (ZRC 2000).
Sluga-Škof, I, Skozi ogenj in pepel, Slovenska izseljenska matica, Ljubljana, 1999.
Žitnik, J, Slovenska izseljenska književnost, Rokus, Ljubljana, 1999.

Journals and Periodicals
Glas Slovenije, Winston Hills, NSW, Australia.
Pil , Mladinska Knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska Knjiga, Ljubljana.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.
Rodna Gruda, Slovenska izseljenska matica, Ljubljana.
Slovenija, Slovenska izseljenska matica, Ljubljana.

Websites
http://www.delo.si
http://www.matkurja.com
http://www.glaslovenije.com.au
http://www.majenca.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.slovenia-tourism.si
http://www.thezaurus.com

Videos
Domace obrti na Slovenskem, (2 videos) RTV Slovenija, 1993.
Gorenski plesi-folklorna skupina Emona, Ljubljana, 1997.
Košir, I. Zvoki - umetniški program, Ljubljana, 1999.
(6 television programs on traditional Slovenian folk festivals)
Lenarcic, Lenarciceva zlata poroka, Brezje, Slovenia, 1998.
(Slovenian wedding ceremony)
Iz zemlje vzeto, domaci obrti in ljudsko izrocilo v Prekmurju in Prlekiji,
NOMI, Murska Sobota, 1998.
Pek božicnega kruha, SAZU, Ljubljana, 1996.
Slovenia is…TV Slovenia, May 1994.

Audio
Carmina Slovenica - Slovenian songs, Maribor, 1997. (CD)
Grafenauer, N, Slovenske ljudske pravljice, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1992.
(textbook of six Slovenian folktales with two audio cassettes)
Logar, T, Slovenska narecja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1992.
(textbook of selected Slovenian dialects with four audio cassettes)
Pritrkavanje, Helidon, Obzorja, Maribor, 1992.(CD)
Slovenec sem, Branko, Nova Gorica, 1997. (CD)
Slovenske ljudske pesmi, ZRC SAZU Slovenia 1996. (CD)
Slovene national and folk songs, SAZAS, Slovenia, 1995. (CD)

Topic: Past and Present

Books
Curk, I, Rimlani na slovenskem Državna založba Slovenije, Ljubljana 1977.
Drnovšek, M,& Bajt, D,.t.al. Slovenska kronika XX. Stoletja 1900-1941,Nova revija, Ljubljana, 1995.
Drnovšek, M, et.al. Slovenska kronika XX. Stoletja 1941-1995, Nova revija, Ljubljana, 1995.
Godina, I,. Intellectuals in Diaspora, ZRC, Ljubljana, 1999.
Kladnik,D,. Ljubljanske metamorfoze, Luxuria, Ljubljana, 1991.
Kobal, I, Men who built the Snowy, SCOPP, 1975.
Kozina, V, Slovenia, land of my joy and my sorrow, Toronto, 1980.
Krušic, M, Pozdravi iz Slovenskih krajev Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990
Marolt,J, Slovenci skozi cas, Mihelac, Ljubljana, 1999.
Pogacnik, J, Slovenska misel Cankarjeva založba, Ljubljana, 1985.
Pradnik, V, Krvavo posocje, Lipa-Koper, Trst, Koper 1977.
Prunk, J, A Brief History of Slovenia, Grad, Ljubljana, 1996.
Simic, M,. Po sledeh soške fronte,Cankarjeva založba, Ljubljana, 1997.
Svoljsak, P, Soška fronta, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1994.
Šavli,J, Slovenija, podoba evropskega naroda, Studio Ro -Humar, Nova Gorica, 1995
Šavli, J, Slovenski svetniki, Studio Ro,Humar, Nova Gorica, 1999.
Šavli, J. Veneti, First Builders of European Community, A. Škerbinc, Canada, 1996.
Tomažic, I, Etrušcani in veneti, I. Tomažic, Wien, 1995.
Tomažic, I, Slovenci: kdo smo? Od kdaj in odkod izviramo?, Wien, Ljubljana 1999.
Valvasor, J, Slava vojvodine kranjske, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1994.
Vidmar, J, Obrazi, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1979.
Voje, I, Slovenci pod pritiskom turškega nasilja, Ljubljana, 1996.
Vojna v Sloveniji, In, Ljubljana 1991.

Journals and Periodicals
Glas Slovenije, Winston Hills, NSW,Australia.
Misli - Thoughts, Baraga House, Kew, Victoria.
Ognjišce, Koper.
Pil , Mladinska knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska knjiga, Ljubljana.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.
Rodna Gruda, Slovenska izseljenska matica, Ljubljana.
Slovenija, Slovenska izseljenska matica,Ljubljana.
Slovene Studies, Journal of the Society of Slovene Studies, Ohio.

Websites
http://www.delo.si
http://www.glaslovenije.com.au
http://www.matkurja.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.thezaurus.com


Topic: Arts and Entertainment

Books
Bernik, F, Trst v slovenski poeziji, Lipa, Trst, Koper, 1984.
Bernik, S, et al. Umetnost na Slovenskem, Mladinska knjiga, 1998.
Bolhar, A, Slovenske basin in živalske pravljice, Založba mladinska knjiga, Ljubljana, 1991.
Cankar, I, Kurent, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1979.
Cevc, E, Gotska Plastika na Slovenskem, Narodna galerija, Ljubljana, 1994.
Cvetko, D,& Pokorn, D, Jacobus Gallus, and his time, The Slovene Academy of Science and Art, Ljubljana, 1985..
Cvetko, D, Slovenska glasba v evropskem prostoru, Slovenska matica, Ljubljana, 1991.
Cvetko, I, et al. Slovenske ljudske pesmi - pripovedni pesmi, Slovenska matica, Ljubljana, 1992.
Cvitkovic, J, Burger, J, V lehru, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 1999.
Debeljak, A, The Imagination of Terra Incognita: Slovenian Writing 1945-1995, White Wine Press, New York, 1997.
Dolar, J, Dvanajst velikih Slovencev, Mihelac, Ljubljana, 1994.
Gobetz, E. & Donchenko, A. Anthology of Slovenian American Literature, Slovenian Research Centre of America, Ohio, 1977.
Gradnik, A. Selected Poems, John Calder, London, 1964.
Gregorcic, S. Pesmi, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1987.
Jagodic, S, Art Paradox, Dolenjska, Novo mesto, 1993.
Kelemina, J. Bajke in pripovedke slovenskega naroda, Humar, Ljubljana, 1997
Kosovel, S, Integrals, Slovene Writers' Ašociation, Ljubljana, 1998.
Košir, N, France Prešeren, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1977.
Kozina, V, Slovenia, land of my joy and my sorrow, Toronto, 1980
Kumar, Z, Pesem slovenske dežele, Obzorja, Maribor, 1975.
Krecic, P, Jože Plecnik, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1992.
Kos, J, Književnost, Obzorja, Maribor, 1991.
Levstik, F, Martin Krpan, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1991.
Merhar, B, Desetnica: slovenske ljudske pesmi, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1994.
Murn, J, Zbrano delo, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1954.
Moderndorfer, V, Koroške pripovedke, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977.
Pecjak, V, Roboti so med nami, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1974.
Pecjak, V, Socializem v kozji vasi, Posebne edicije Feniks, Ljubljana, 1988.
Poniž, Crtomirovo slovenstvo, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1993.
Pogacnik, J, Slovenska misel, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1985.
Pregarc, A, Primorska, moja duša in srce, Jaro Mihelac, Ljubljana, 1995.
Prešeren, Zbrano delo , Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1965.
Prešeren, F, Uvod h krst pri savici, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1984.
Prešeren, J, Anthology of Australian Slovenes - 1988. SALAC, Sydney, 1988.
Rupel, M, Slovenski protestanski pisci, Državna založba Slovenije, 1966.
Rupel, M, Valvazorjevo berilo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969.
Sitar, S, Sto slovenskih znanstvenikov, Prešernova družba, Ljubljana, 1987.
Stele, F, Gotsko stensko slikarstvo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972.
Stele, F, Slovene Imprešionists, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1971.
Semic-Daki, S, Najboljši so padli 111, ŽB NOV SRS, Ljubljana, 1972.
Škulj, E, Gallusovi predgovori, Družina, Ljubljana, 1991.
Štih, B, Knjiga, ki noce biti requiem Slovenska matica Ljubljana, Ljubljana, 1981.
Toporišic, J, Slovenska zvrstna besedila, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, 1993.
Valvazor, J.V, Slava vojvodine Kranjske, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1994.
Vidmar, J, O Ivanu Cankarju,Cankarjeva založba, Ljubljana, 1976.
Vrecko, J, Srecko Kosovel, slovenska zgodovina avantgarda in zenitizem, Obzorja, Maribor, 1986.
Zadnikar, M, Hrastovlje, Družina, Ljubljana, 1995
Zajc, D, Poezija. Emonica, Ljubljana, 1990.
Žitnik, J, Louis Adamic in sodobniki: 1948-1951, Slovenska akademija in umetni znanosti, Ljubljana, 1992.
Žitnik, J, Slovenska izseljenska književnost, Rokus, Ljubljana, 1999.
Žontar, J, et,al. Dokumenti slovenstva, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1994.


Journals and Periodicals

Glas Slovenije, Winston Hills, NSW, Australia.
Misli - Thoughts, Baraga House, Kew, Victoria.
Pil , Mladinska knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska knjiga, Ljubljana.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.
Rodna Gruda, Slovenska izseljenska matica, Ljubljana.
Slovenija, Slovenska izseljenska matica, Ljubljana.
Slovene Studies, Journal of the Society of Slovene Studies, Ohio.


Websites
http://www.slovenian.literator.net
http://www.delo.si
http://www.glaslovenije.com.au
http://www.matkurja.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.thezaurus.com

Videos
Gorenjski slavcek, slovenska opera, TV Ljubljana 1983.
Kamniti Pygmalion: Jože Plecnik, RTV Slovenija, 1992.
Prešernova zdravljica, Jaka, Ljubljana, 1995.

Audio
Zbor - Emil Adamic Hribi še so beli, RTV Slovenija, 1997. (CD)
Ansambel Domaci Fantje, Petelin, Grivic, Australia, 1999..(CD)
Od Adi do Smolar, Obzorja, Maribor, 1998. (CD)
Oktet Suha - skozi leta, LoKa, 1999. (CD)
Pepel in kri - dan ljubezni, RTV, Ljubljana, 1999. (CD)
Primorska, moja duša in srce, Beseda, Devin, Nova Gorica, 1995. (CD)
Vlado Kreslin - namesto koga roža cveti, RTV Slovenija, 1991. (CD)
Trutamora Slovenica , Zvocnost Slovenskih pokrajin, Studio Tivoli,1991. (CD)

Film
Cvetje v jeseni, (television serial) RTV Ljubljana, Slovenia, 1974.
V lehru, (feature film) E-Motion film, TV Slovenija, Slovenia,1999.

3. THE CHANGING WORLD

Topic: Youth Issues

Books
Ceferin, A, Slovenian Literary Reader, Melbourne, 1984.
Cvitkovic, J, Burger, J, V lehru, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 1999.
Flanagan, R. The sound of one hand clapping, Picador, Melbourne, 1998.
Honzak, et, al., Berilo 7, Dober dan življenje, Mladinska knjiga,Ljubljana, 2000.
Honzak et, al, Berilo 8, Skrivno življenje besed, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000.
Milharic-Hladnik, Pecek-Cuk, Etika in družba, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1998.

Journals and Periodicals
Evrobilten, ZRC, Ljubljana,
Glas Slovenije, Winston Hills, NSW,Australia
Jana, Delo Revije, Ljubljana.
Ognjišce, Koper.
Pil , Mladinska knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska knjiga, Ljubljana.

Websites
http://evropa.gov.si
http://www.delo.si

http://www.glaslovenije.com.au
http://www.matkurja.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.thezaurus.com

Topic: World of Work

Books
Ceferin, A, Slovenian Literary Reader, Melbourne, 1984.
Honzak, et, al, Berilo 7, Dober dan življenje Mladinska knjiga,Ljubljana, 2000.
Honzak et, al, Berilo 8, Skrivno življenje besed Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000.
Milharic-Hladnik, Pecek-Cuk, Etika in družba, Državna založba Slovenije,
Ljubljana, 1998.
Dve Domovine - Two Homelands, 8, ZRC SAZU, Ljubljana, 1997.
Kosovel, S, Zbrano delo, Državna založba Slovenije, 1964.
Župancic, O, Dela Oton Župancica, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967.

Journals and Periodicals
Delo, major daily newspaper of Slovenia, available on internet.
Evrobilten, ZRC, Ljubljana.Glas Slovenije, Winston Hills, Australia
Pil , Mladinska knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska knjiga, Ljubljana.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.

Websites
http://www.es.gov.si
http://evropa.gov.si
http://www.delo.si

http://www.matkurja.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.vitrum.si

Topic: Issues in today's world

Books
Berilo 7, Dober dan življenje, Mladinska knjiga,Ljubljana, 2000.
Berilo 8, Skrivno življenje besed (Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000.
Ceferin, A, Slovenian Literary Reader, Melbourne, 1984.
Cebulj-Sajko, B, Med sreco in svobodo, Cebulj-Sajko, Ljubljana, 1992.
Cimmerman, I, Bumerangi, Debora, Ljubljana, 1994.
Cvitkovic, J, Burger, J, V lehru, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 1999.
Gruden, P, Snubljenje duha, SIM, Ljubljana, 1994.
Kosovel, S, Zbrano delo, Državna založba Slovenije, 1964.
Kuntner, T, Ledene rože, Obzorja Maribor, 1988.
Kuntner, T, My House, The Slovenian Australian Literary and Arts Circle, Sydney, 1987.
Kuntner, T, O domovina, Kmecki glas, Ljubljana, 1994.
Legiša, I, Hrepenenja in sanje, Slovenian community of South Australia, Adelaide, 1995.
Legiša, I, V zorenju duša, Slovenian community of South Australia, Adelaide, 1998.
Osti, J, Muze niso molcale, Ljubljana, London, 1999.
Pecjak, V, Poti do idej, Ljubljana, 1989.
Prešeren, J, Anthology of Australian Slovenes - 1988. SALAC, Sydney, 1988.
Prešeren, J, Anthology of Australian Slovenes - 1985. SALUK, SALAC, Ljubljana, 1985.
Pribac, B, Pozorni ljudje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1991.
Sattler, M, Stare slovenske lipe, Mohorjeva družba, Celje, 1973.
Žohar, J, Aurora, australis, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990.

Film
Cvetje v jeseni, (television serial) RTV Ljubljana, Slovenia, 1974.
V lehru, (feature film) E-Motion film, TV Slovenija, Slovenia,1999.

Journals and Periodicals
Delo, major daily newspaper of Slovenia, available on internet.
Evrobilten, ZRC, Ljubljana.Glas Slovenije, Winston Hills, Australia.
Pil , Mladinska knjiga, Ljubljana.
Pil Plus, Mladinska knjiga, Ljubljana.
Jana, Delo Revije, Ljubljana.

Websites
http://www.slovenian.literator.net
http://www.delo.si
http://www.es.gov.si
http://evropa.gov.si
http://www.matkurja.com
http://ognjisce.si
http:/www.slowwwenia.com.
http://www.thezaurus.com
http://www.vitrum.si

 

 Aleksandra Ceferin, Thezaurus (Melbourne 2000)