Slovenian Study Resources - Bibliography


Slovenian Study Resources is a comprehensive selection of about 100 reference texts for the study of the Slovenian language. These include the most recently published language resources.

For those who wish to read or study Slovenian texts or undertake resarch, there is the Slovenian VCE Study Resources collection of about 200 thematically-organised resources - books, videos, CD Roms, web sites selected for the use of students of VCE Slovenian.

Grammar Course books
Dictionaries and Lexicons References - General
References - Language References - Literature
Websites Organizations


Grammar

Bajec, A, Slovenska slovnica, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1963.

Derbyshire,W, A Basic Reference Grammar of Slovene, Slavica, Columbus, 1993. Herrity, P, Slovene: A Comprehensive Grammar Routledge, London, 2000.

Pavlin Povodnik, M, Skladnja, Jutro, Ljubljana, 1994.

Skaza, J, Pravopis, Jutro, Ljubljana, 1994.

Toporisic, J, Slovenska slovnica, Obzorja, Maribor, 1984.

Zagar, F, Slovenska slovnica in jezikovna vadnica, Obzorja, Maribor, 1990.

Albretti, A, Colloquial Slovene: A Complete Language Course. Routledge, London,1995.

Andolsek, E, et al, Povejmo slovensko. Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana: 1988.

Gobetz, M, Slovenian Language Manual, vols. 1-2. Willoughby Hills, Slovenian Research Centre, Ohio,1977.

Hladnik, Miran and Hocevar, Slovenscina za popotnike/Slovene for Travellers, Hladnik, et. al, Kranj: 1994.

Jug-Kranjec, H, Slovenscina za tujce. Seminar slovenskega jezika, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990.

Krizaj-Ortar, M, Ucimo se slovenscino, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana: 1993.

Markovic, A, Ucimo se slovenscino 11, Celotna sola slovenskega jezika na filozokski fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 1995.

Schlamberger-Brezar, M, Ucimo se slovenscino III, Celotna sola slovenskega jezika na filozokski fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 1995.

Toporisic, J, Zakaj ne po slovensko/Slovene by Synthetic Method. Filozofska fakulteta, Ljubljanska univerza, Ljubljana, 1992.

Dictionaries and Lexicons

Bajec, A, Slovar slovenskega knjiznega jezika, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1994.

Berce, S,Anglesko-slovenski slikovni slovar, Oxford-Duden-Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1989.

Balint, J, Slovar slovenskih homonimov, Znanstveni institut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1997.

Bezlaj, F, Etimoloski slovar slovenskega jezika, 1-4, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977.

Corbeil, J-C, Veliki slikovni slovar - slovenski-anglesko-nemsko-italijanski slovar,

Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1994.

Grad, A, Slovensko-angleski slovar/ Slovene-English Dictionary, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1994.

Mese, P, Anglesko-slovenski, slovensko-angleski slovar, SmartCOM, Ljubljana, 1993.

Moder, J, Slovenski leksikon novejsega prevajanja, Lipa, Koper, 1985.

The Slovenian National Bibliography, The National and University Library, Ljubljana, Slovenia, 1995. (CD-Rom)

Sega, L, Anglesko-slovenski poslovni moderni slovar, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1997.

Sluga, M, Slovenska krajevna imena, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1985.

Verbinc, F, Slovar tujk, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1976.

References - General

Bogataj, J, Sto srecanj z dediscino na slovenskem, Ljubljana, 1992.

Berk, Bogataj, Puksic, Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, Domus, Ljubljana, 1993.

Glusic, H, Presernova druzba, Ljubljana, 1996.

Gruden, J, Zgodovina slovenskega naroda, 1-2, Mohorjeva druzba, Celje, 1992.

Kuret, N, Praznicno leto Slovencev 1-4, Druzina, Ljubljana, 1989.

Ovsec, D,J, Velika knjiga o praznikih, Domus, Ljubljana, 1992.

Pecjak, V, Psihologija spoznavanja, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1977.

Pecjak, V, Psihologija tretjega zivljenskega obdobja, Pecjak, Znanstveni institut Filozofske fakultete Ljubljanske univerze, Ljubljana, 1998.

Preseren, J, Anthology of Australian Slovenes - 1988. SALAC, Sydney, 1988.

Saksida, I, Izhodisca in modeli solske interpretacije mladinske knjizevnosti, Different, Trzin, 1994.

Savlji, J, Slovenska znamenja, Humar, Bilije, 1994.

Zitnik, J, Slovenska izseljenska knjizevnost, Rokus, Ljubljana, 1999.

Razborsek, I, Slovenska krasilna umetnost, Mohorjeva druzba, Ljubljana, 1993.

Sluga, M, Zgodovina slovencev, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1979.

Strekelj, K. Slovenske narodne pesmi, 1-4, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1980.

References - Language

Simenc, S, Pisno sporocanje za vsakdanjo rabo, Zavod Republike Slovenije za solstvo in sport, Ljubljana, 1992.

Toporisic, J, Nova slovenska skladnja, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1982.

Toporisic, J, Slovenski jezik in sporocanje, Obzorja, Maribor, 1994.

Toporisic, J, Slovenska zvrstna besedila, Filozofska fakulteta, Ljubljanska univerza,
Ljubljana, 1993.

References - Literature

Bohanec, F, Ljudske pesmi izbrano delo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972.

Bojc, E, Pregovori in reki na slovenskem, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1984.

Fatur, S, Slovenska leposlovna knjizevnost, Obzorja, Maribor, 1992.

Glusic-Krisper, H, Slovenska proza 1945-1965, Slovenska matica, Ljubljana, 1968.

Janez, S, Poglavitna dela slovenske knjizevnosti, Obzorja, Maribor, 1992.

Kmecl, M, Mala literarna teorija, Borec, Ljubljana, 1976.

Kos, J, Neznani Preseren, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1994.

Kos, J, Pregled slovenskega slovstva, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1980.

Kos, J, Slovenska knjizevnost, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1996.

Poniz, D, Crtomirovo slovenstvo, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1993.

Predan, A, Contemporary Slovenian Drama, Slovene Writers' Asociation, Ljubljana, 1997.

Raposa, K, Dokumenti slovenstva, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1994.

Rupel, M, Slovenski protestanski pisci, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1966.

Trubar, P, Catechismus, (facsimile of 1550, Tubingen) Mladinska knjiga, Ljubljana, 1970.

Zorec, C, Po Presernih stopinjah, Glas Kranj, Kranj, 1987.

Websites

http://www.delo.si

http://www.matkurja.com

http:/www.slowwwenia.com


http://www.slovenia-tourism.si


http://www.thezaurus.com


http://www.uni-lj.si


http://www.webone.com.au


Organizations

Baraga Library
Slovenian Religious and Cultural Centre,
19 A'Beckett Street,
Kew, Vic. 3058.

Council of Slovenian Organisations of Victoria
PO Box 79,
Rosanna, Vic. 3084

Embassy of Republic of Slovenia
PO Box 284 - Civic Square,
Canberra, ACT 2608.

Institute for Slovenian Studies of Victoria
2/43 Stockdale Avenue,
North Clayton, Vic. 3168.

Slovenian National Council - Victoria Inc.
PO Box 197,
Kew, Vic 3101.